Zarobljeni civili i vojnici u prolasku kroz Maribor 1945
Zarobljeni civili i vojnici u prolasku kroz Maribor 1945
Klagenfurt  - Od partizana ubijena majka i djete (krišom uslikano od  jedne austrijanke)
Klagenfurt - Od partizana ubijena majka i djete (krišom uslikano od jedne austrijanke)
Četverored
Četverored